print Print

Nieuws - Nufarm Benelux


Kristof Braeckman en zijn vrouw op de gewonnen koebank.
29 juni 2015


Kristof Braeckman wint koebank

In april ontving Kristof Braeckman een mailing van Nufarm over het product Cirran. Nieuwsgierig naar meer informatie bezocht hij de website meergrasmeermelk.be en vulde de prijsvraag in. Begin juni kreeg hij bericht als winnaar van één van de koebanken.

Kristof is veehouder met melkkoeien en vleesvee (Belgisch witblauw). In totaal beschikt zijn bedrijf over 55 ha grond. Naast grasland teelt Kristof ook maïs. De ruwvoervoorziening komt grotendeels van het eigen bedrijf. Door de afwisseling van teelten wordt het grasland ongeveer elke vijf jaar vernieuwd.

Kristof vertelt dat hij tot op heden niet veel aan onkruidbestrijding in grasland deed. Door de kennismaking met Cirran is hij meer bewust geraakt van de mogelijkheden. Wat betreft de koebank is hij zeer enthousiast: ”Die heeft een mooie plek gekregen op ons erf. Vooral onze kinderen van 2 en 4 jaar oud, vinden het prachtig!”


Wilt u ook zo'n koebank winnen?
Ga naar onze website
meergrasmeermelk.be
en vul de vragen in!