print Print

Kaiso Sorbie - Nufarm Denmark

Kaiso Sorbie

Anbefalinger

Afgrøde
Ukrudt
Dosering (l/ha)
Behandlingstidpunkt
Bemærkninger
Raps
Bladribbesnudebiller
Rapsjordlopper
Glimmerbøsser
Skulpesnudebiller
Skulpegalmyg

150 g
Når skadetærsklener nået
Behandlingsfrist 28 dage.
Max 1 beh. pr. vækstår.

Hvede, byg, rug, triticale, havre
Bladlus
Kornbladbiller
Trips

150 g
Når skadetærsklener nået.
Trips bekæmpes omkring skridning.

Behandlingsfrist 28 dage.
Max 1 beh. pr. vækstår.

Kartofler
Bladlus
150 g
Ved begyndende angreb, når skadetærsklener nået
Behandlingsfrist 28 dage.
Max 1 beh. pr. vækstår.


For detaljerede oplysninger:
Kaiso Sorbie -
https://www.middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=61141