Om Nufarm
print Print

Om Nufarm - Nufarm Denmark

Nufarms opgaverNufarm Limited fremstiller og markedsfører et bredt udvalg af plantebeskyttelsesmidler.

Vores opgave er at imødekomme alle berørte parters interesser på en sådan måde, at vi viser, at vi tager følgende i betragtning:
• vækst og fremgang for virksomheden,
• vores medarbejderes velbefindende,
• miljø og samfund på de steder, hvor vi arbejder,
• vores kunder og leverandører samt
• vores produkters og tjenesteydelsers omdømme og præstationer.