Προϊόντα - Nufarm Greece

Ο κατάλογος της Greenfarm Χημικά (NUFARM Hellas) περιέχει φυτοπροστατευτικά προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες του Έλληνα καλλιεργητή και προσδίδουν αξία στην παραγωγή.

Η Greenfarm Χημικά (NUFARM Hellas) προτείνει ένα ισχυρό κατάλογο προϊόντων, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένες φυτο-προστατευτικές λύσεις για τις κύριες καλλιέργειες της ελληνικής γεωργίας.

Ακολουθήστε τις κατηγορίες που βρίσκονται στην αριστερή στήλη και γνωρίστε ένα προς ένα τα προϊόντα μας!