Cereale păioase - Nufarm Romania

Tratament sămânţă

Amiral Proffy 6 FS


60 g/l tebuconazol

Nuprid AL 600 FS


600 g/l imidacloprid

Nuprid Max AL 222 FS


12 g/l tebuconazol + 210 g/l imidacloprid

Tenazol 60 FS


60 g/l tebuconazol

Erbicide

Alliance 660 WG


6% metsulfuron-metil + 60% diflufenican


Dicopur M


750 g/l MCPA acid


Estet


600 g/l acid 2,4 D al esterului 2EHE


Isomexx 20 WG


20% metsulfuron-metil


Dicopur D


600 g/l acid 2,4 D din SDMA


Dicopur Top 464 SL


344 g/l acid 2,4 D din SDMA + 120 g/l dicamba


Hudson


200 g/l fluroxipir


Fungicide

Mystic 250 EC


250 g/l tebuconazol


Mystic Super


250 g/l tebuconazol


Tazer 250 SC


250 g/l azoxistrobin


Mystic Pro


200 g/l tebuconazol + 300 g/l procloraz


Soleil


167 g/l bromuconazol + 107 g/l tebuconazol


Timpani


250 g/l clorotalonil + 90 g/l tebuconazol


Insecticide

Kaiso Sorbie 5 EG


5% lambda-cihalotrin


Sumi alpha 5 EC


5% esfenvalerat


Adjuvanţi şi regulatori de creştere

Spodnam DC


55,4% di-1-p-mentenă + adjuvanţi


Spraygard


40% di-1-p-mentenă + 18% alcool etoxilat


Stabilan


400 g/l clormequat clorură