print Print

Politica de Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

NUFARM ROMANIA SRL deține calitatea de operator de date cu caracter personal fiind înregistrată în Registrul de Evidență al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 20419.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice NUFARM ROMANIA SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră (numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon).

Scopul colectării datelor cu caracter personal este reclama, marketing* si publicitate, precum și cercetare științifică (studii de piață).

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele cerute, acestea fiind însă necesare înscrierii la newsletter-ul nostru, prin intermediul căruia veți primi informații despre produsele și evenimentele NUFARM. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea de vă informa cu regularitate despre produsele noastre. Daca v-ați manifestat acordul pentru a primi newsletter-ul nostru, atunci veți primi periodic, prin poștă sau prin e-mail publicația NUFARMER ce conține articole despre produsele și evenimentele noastre. Daca nu mai doriți să primiți newsletter-ul, vă puteți dezabona oricând printr-o înștiințare scrisă, prin e-mail, cu subiectul dezabonare la adresa de contact nufarmer@ro.nufarm.com.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate și transferate numai următorilor destinatari: AgroSolutions GmbH (în calitate de persoană împuternicită), cu sediul în Germania, stat al Uniunii Europene și altor societăți din același grup cu operatorul.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor, de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor**. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată/prin e-mail la adresa de contact nufarmer@ro.nufarm.com.

Dacă printre datele furnizate se regăsesc anumite date incorecte, vă rugăm să ne sesizați acest fapt cât mai curând posibil, prin e-mail la adresa de contact nufarmer@ro.nufarm.com.
_______________________________________________________________

Observaţie:
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
**orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.