print Print

Produkter - Nufarm SwedenAlliance produktfakta


Aktiv substans
600 g/kg Diflufenikan + 60 g/kg Metsulfuronmetyl
Registreringsnummer
5196
Formulering
WG som ett minigranulat
Förpackning
0,6 kg + doseringsmått = 12 ha
Målogräs
Örtogräs
Verkningssätt
Blad- och kontaktverkan
Användningsområde
Höstsäd, endast för vårbehandling
DC 20 – 29

Temperaturkrav
Tillväxt i ogräsen, från + 5 grader.
Rekommendation
Alliance 50 g / ha + Starane 180 0,6 -0,8 l/ha + vätmedel

Alliance är ett nytt unikt lågdosmedel mot örtogräs i stråsäd på våren. Alliance är en unik formulering med två aktiva substanser, med olika verkningssätt:

Metsulfuronmetyl: ALS- hämmare = hämmar proteinsyntesen i plantan (bladverkan)

Diflufenikan: PDS- hämmare = hämmar karotenoidsyntesen i växten (jord- och kontaktverkan)

Tack vare dessa två olika aktiva substanser med olika verkningsätt som påverkar ogräset på olika sätt minskas risken för resistens på flertalet ogräs.

Efter en Allaince behandling kan på hösten efter skörd odlas stråsäd eller oljeväxter. Innan sådd av oljeväxterna ska en omfattande harvning genomföras.

Vid omsådd av gröda samma säsong som Alliance har används kan vete, korn, havre odlas.

Ett år efter användning av Alliance kan alla lantbruksgrödor odlas. Flertalet köks- och grönsaksgrödor kan dock ta skada, stäm av med din rådgivare eller säljare.

Vid användning av Alliance ska en 10 meter bevuxen skyddszon hållas mot vattendrag som är vattenförande hela året.


För mer detaljerad information se etiketten.

Alliance ger en mycket bra ogräseffekt och höga merskördar


Rekommendation i höstsäd, vårbehandling

Den rekommenderade dosen för Alliance är 50 g/ha + vätmedel 0,1l /ha. Behandling sker i stadie 20-29

Alliance kan användas från + 5 grader, det viktigaste är att det är tillväxt i plantan

För att förbättra effekten mot exempelvis snärjmåra och åkerbinda, blanda med Starane 180 0,8 l / ha

Försöksresultat:
Alliance 50 g/ha + Starane 180 0,8 l/ha + vätmedel


L-300, örtogräs i höstvete, Mellansverige


Skadegörare


Skördeökning


2013, 3 st försök
96 %
+ 920 kg
2014, 3 st försök
95 %
+ 1690 kg