print Print

АКЦІЯ «КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ БЕЛЬГІЙСЬКОГО ПИВА 2018»

-

АКЦІЯ «КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ БЕЛЬГІЙСЬКОГО ПИВА 2018»


-
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Акція» (далі — Акція) — маркетинговий захід під умовною назвою «Клуб любителів бельгійського пива 2018», що реалізується в рамках та відповідно до умов даної Програми і передбачає придбання Учасниками Акції продуктів ДІКУА ТОП (КВАД 150), КЛОМА ТОП (КЛОЗЕ 480), КІЗА ТОП (МАКЕТА 50), МОКСА 250 (далі — Акційні Продукти) і вручення Винагород Акції її Учасникам.
1.2. Організатором і виконавцем Акції є ТОВ «Нуфарм Україна» (далі — Організатор), що знаходиться за адресою: 03038, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4.
1.3. Акція діє на всій території України, окрім тимчасово непідконтрольних та окупованих територій. Кількість акційного товару обмежена.
1.4. Підтверджувальний документ — видаткова накладна на товар.
1.5. Винагорода — поїздка до Бельгії відповідно до умов цієї Програми.
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. В Акції мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники (фермерські господарства, аграрні холдинги, сільгосппідприємства), які придбали препарати ДІКУА ТОП (КВАД 150), КЛОМА ТОП (КЛОЗЕ 480), КІЗА ТОП (МАКЕТА 50), МОКСА 250 у кількості, зазначеній в пп. 4.3.–4.4. загальних умов Акції.

3. ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

3.1. Акція діє з 7 травня до 1 вересня 2018 року. До участі в Акції допускається Акційна Продукція, придбана у період з 7 травня 2018 року до 1 вересня 2018 року.
3.2. Термін подання документів для поїздки — з 7 травня до 1 вересня 2018 року

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207- VII, а також деяких населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Винагород Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не поширюється на громадян України, які проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/ доставку/видачу Винагород у таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Винагороди у спосіб та місці, погоджених з Організатором.
4.2. Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник Акції отримує Винагороду у вигляді поїздки на 1 особу.
4.3. Для участі в Акції її Учасник впродовж строку дії Акції повинен придбати в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Нуфарм Україна» або в субдистриб’ютора офіційного дистриб’ютора один з Акційних Продуктів у такому об’ємі (далі — Акційні Продукти):

-
Акційний Продукт
Кількість л,кг
ДІКУА ТОП (КВАД 150)
2 000
КЛОМА ТОП (КЛОЗЕ 480)
100
КІЗА ТОП (МАКЕТА 50)
1 200
МОКСА 250
250
-
4.4. Перші 15 Учасників Акції, які придбали найбільший об'єм Акційних Продуктів, отримують шанс виграти поїздку до Бельгії. Результати визначення Переможців Акції, які отримали право на виграш поїздки, оформлюються протоколом, у якому фіксується список Учасників, які придбали Акційні Продукти у найбільших об’ємах. Протокол підписується керівником Організатора. У разі відмови Учасника Акції від отримання Винагороди у вигляді поїздки до Бельгії право на таку Винагороду має Учасник, який не входить до списку, зафіксованого у протоколі, однак придбав Акційні Продукти в об’ємі найбільшому з усіх, не зазначених у протоколі Учасників. Всі інші учасники отримають подарунковий сертифікат на можливість придбання однієї упаковки пива.
4.5. У разі якщо Акційні Продукти було придбано у субдистриб’ютора, Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційну Продукцію було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Нуфарм Україна».

5. ВИНАГОРОДА

5.1. Для участі в Акції її Учасник упродовж Строку дії Акції повинен надати регіональному торговельному представнику «Нуфарм України» копію Підтверджувального документа (видаткову накладну) із зазначенням об'єму придбаних Акційних Продуктів, а також власний ІПН (індивідуальний податковий номер).
5.2. Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований придбаний об'єм Акційного Продукту, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) і підпис представника дистриб’ютора або субдистриб’ютора, а також підпис уповноваженого представника Учасника. Якщо Акційні препарати було придбано у субдистриб’ютора, Учасник має надати Організатору Акції офіційний лист від субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційні Продукти було придбано субдистриб’ютором в офіційного дистриб’ютора ТОВ «Нуфарм Україна».
5.3. У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими призами.
5.4. Отримати Винагороду можна лише за наявності копій підтверджувальних документів, які відповідають умовам, зазначеним у пп. 5.1 та/або 5.2. цієї Програми.
5.5. Під отриманням Винагороди у вигляді поїздки до Бельгії мається на увазі участь у діловій поїздці (конференції), яку організовує ТОВ «Нуфарм Україна».
5.6. В період організації ділової поїздки (конференції) Учасник повинен мати діючий біометричний паспорт або діючу шенгенську візу.
5.7. Кількість Винагород у вигляді поїздки і Акційної Продукції обмежена.

6. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. Беручи участь у цій Акції, учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть бути використані ТОВ «Нуфарм Україна» з метою покращення співпраці, в тому числі в рекламних цілях.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. ТОВ «Нуфарм Україна» залишає за собою право змінити, призупинити або відмінити Акцію у будь-який час без попередження учасників. ТОВ «Нуфарм Україна» залишає за собою право змінити або замінити подарунки по Акції без попереднього погодження з учасниками.
7.2. Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на сайті www.nufarm.com.ua . Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми.
7.3. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї Програми і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалюється Організатором Акції. При цьому рішення останнього є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.4. Беручи участь в Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та безкоштовне: а) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; б) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.5. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників, здійснюються виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях.
7.6. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Нуфарм Україна» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.
7.7. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їх персональних даних і надати відповідні підтверджувальні документи.
7.8. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.
7.9. У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Нуфарм Україна» та/або Учасника щодо неправомірності використання персональних даних останній зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок.
7.10. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.